Zpět do obchodu

Registrace

Formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                www.raduzaleather.com

Společnost:                                Radůza records s.r.o.

Se sídlem:                                   Budečská 256, Kladno 3- Dubí, 27203

IČ/DIČ:                                        289 84 293/ CZ28984293

E-mailová adresa:                     raduza.leather@email.cz

Telefonní číslo:                         733 413 500

 

Tyto údaje, prosím, vyplňte, formulář vytiskněte a podepište a buď naskenovaný pošlete na emailovou adresu raduza.leather@email.cz, nebo zašlete v tištěné podobě spolu se zbožím na adresu Budečská 256, Kladno 3- Dubí, 27203

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání.........................datum obdržení.........................
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány převodem na účet
    a budou navráceny zpět převodem na účet(prosím o uvedení čísla účtu).................................................................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V ......................................................................Dne..................................................

 

                                         
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Zpět do obchodu